INVESTEREN IN DE BINNENVAART

Investeren binnenvaart – Mercurius is al meer dan 30 jaar een actieve investeerder in de binnenscheepvaart. Naast projectontwikkeling, ontwerp en bouw van verschillende typen binnenvaartschepen zijn wij ook actief betrokken in de exploitatie.

Investeren in binnenvaartschepen

Wij zijn gespecialiseerd in RVS chemietankers, gecoate chemietankers, kleine en grotere containerschepen en speciale project-schepen. We hebben een voorkeur voor het afsluiten van langjarige vervoerscontracten met  betrouwbare partners, zo mogelijk met een bepaalde garantie omzet. Wij bewegen ons nauwelijks op de spotmarkt met onze schepen aangezien we stabiliteit prefereren boven speculeren.

Investeringsbedragen

Investeren in schepen doen wij vaak met één of meerdere partners. Soms treden de andere investeerders prominent naar buiten, vaak blijven deze investeerders op de achtergrond aanwezig. Investeringsbedragen variëren en zijn afhankelijk van het type samenwerking.

Enkele binnenvaarttankers binnen onze groep hebben ieder meer dan 100 eigenaren. Voor deze relatief grote groepen investeerders verzorgen wij het management van de schepen en wordt er naast de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering meerdere keren per jaar een update gestuurd over het reilen en zeilen van de binnenvaartonderneming. Meestal worden schepen aangekocht in kleine groepen betrokken investeerders die bekend zijn met de binnenvaartmarkt.

Eigendomsstructuren Binnenvaartschepen

Er zijn diverse vormen van eigendom structuren mogelijk, variërend van een Vof, CV, LLP, Maatschap, BV of NV. Daarnaast zijn achtergestelde leningen en obligaties ook vaak gebruikte financieringsinstrumenten voor onze organisatie. Als onderpand voor een achtergestelde lening kan een hypothecaire inschrijving op een schip worden verstrekt, in een rang achter de primaire financier van het schip (meestal een bank). Reguliere leningen worden ook verstrekt doch zijn meestal meer gericht op een looptijd van maximaal 5 jaar.

Mercurius Shipping Group investeert zelf mee en fungeert niet als puur bemiddelaar. Derhalve zijn wij optimaal betrokken, ook financieel, en hebben wij het gelijke belang met de overige investeerders.

Controle op Exploitatie

De exploitatie van de schepen wordt meestal in nauwe samenwerking met een particuliere scheepvaartonderneming uitgevoerd. Het liefste geven we die ondernemer ook de mogelijkheid om het schip geleidelijk aan over te nemen van de eigenaren. We komen dan een koopoptie overeen.

Door Mercurius wordt de scheepvaartondernemer intensief begeleid op het gebied van techniek, personeel, financieel en commercieel management. De huurinkomsten voor de eigenaar zijn gegarandeerd doordat direct een deel van de vrachtinkomsten wordt verrekend en rechtstreeks naar de eigenaren wordt gestort.

Ook voor binnenvaart ondernemers die hun eigen schip hebben verkocht en een herinvesteringsvoornemen hebben (HIR) maar niet actief zelf aan boord de exploitatie willen gaan uitvoeren en/of onvoldoende kapitaal hebben om nu volledig zelfstandig een binnenvaartschip te financieren, kunnen wij maatwerkoplossing aanbieden.

Nieuwe Investeringsmogelijkheden

Gedurende het jaar hebben wij investeringsmogelijkheden. Wij besteden hier geen grote promotie-budgetten aan voor advertenties en roadshows. We richten ons op de relaties binnen ons eigen netwerk die we rechtstreeks benaderen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe investeringsmogelijkheden? Meldt u aan voor onze mailing met het onderstaande formulier, bel ons (078-6195000) of e-mail (investeren@mercurius-group.nl).