OVER MERCURIUS SHIPPING GROUP

Mercurius Scheepvaart B.V. is in mei 1983 door Robert F. Zimmerman opgericht ten behoeve van scheepsmakelaardij. Het eerste motortankschip Mercurius is aangekocht en in exploitatie genomen. Vervolgens verkoopt Robert F. Zimmerman het schip op huurkoopbasis aan de kapitein, die daarmee economisch eigenaar van het schip is. Een succesvolle samenwerking, die inmiddels reeds bij tal van tank- en containerschepen is toegepast en bekend staat als MER-Franchising.

Adbemar B.V. startte om de administratie en beredering van de schepen te begeleiden. Eind jaren tachtig start Mercurius met nieuwbouw. Deze schepen zijn niet alleen bedoeld voor de handel, maar ook ter uitbreiding en vernieuwing van de bestaande vloot. Zo bouwt de Mercurius Shipping Group expertise op in het begeleiden van complete nieuw- en ombouwprojecten. Sinds 1997 breiden de activiteiten zich verder uit: Adbemar uitzendbureau start, voortvloeiend uit bestaande activiteiten op het gebied van bemanningsmanagement voor de eigen vloot.

Mercurius ontwikkelt geheel nieuwe vervoersconcepten voor de branche.
Zo brengt Mercurius in 2002 zowel een revolutionair meelschip (de Mercurial-Latistar) als het eerste palletbinnenschip (de River Hopper) in de vaart. Twee gedurfde innovaties.

In 2005 neemt Mercurius het bevrachtingskantoor Lucassen over van Maersk Line in Amsterdam. In 2007 neemt Mercurius Shipyard Begej in Zrenjanin, Servië over. In de periode 2007 tot en met 2012 transformeert deze traditionele Oost-Europese casco-werf naar een West-Europese stijl georganiseerde moderne scheepswerf waar volledige afbouw van binnenvaartschepen plaatsvindt Helaas is door marktomstandigheden de werf in 2012 gesloten.

De focus in de recessiejaren is teruggekomen op de kernactiviteiten van de groep; investeren in schepen en scheepvaartondernemers. Een succesvolle strategie zo blijkt, de organisatie is gezond en veerkrachtig uit de crisis gekomen en weer volop actief in het doen van investeringen en opstarten van innovatieve en logistieke projecten.